NEWS
1/4

01.04~02.17
“2002:monkey girl odyssey pp-mix” 開催。
■アルバム「monkey girl odyssey」をひっさげてのツアー“2002:monkey girl odyssey” は、POWER PLANTスペシャルライヴからスタート。18公演で5万人動員。